Общ туристически маршрут: „Тонзос – Магията на Тунджа” – обхващащ Община Тунджа, Община Ямбол, Община Стралджа и Община БоляровоДолината на река Тонзос, днешна Тунджа, населена още от дълбока древност, привличаща различните народи през вековете и днес продължава да очарова със своята магия.

Река Тунджа извира от централната част на Стара планина, южно от връх Юрушка Грамада в Калоферската планина. По поречието на реката, на юг са разположени Ямболското и Елховското поле и областта на ограждащите ги части от Свети Илийските и Манастирските възвишения от запад и Бакаджиците и Странджа планина от изток.

Територията на Ямболска област, разположена в югоизточна България, включва общините Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово и Елхово. Наличието на множество туристически обекти, които в съчетание с богатите природни дадености и приятен климат, създават изключително благоприятни условия за различни видове туризъм през цялата година, на територията на областта.

Настоящият туристически маршрут обхваща общините Тунджа, Ямбол, Стралджа и Болярово. Подходящ е за организиран автомобилен или автобусен транспорт и може да се осъществи в рамките на 3 дни. Началната отправна точка е античния град „Кабиле”, разположен край днешното село Кабиле, а крайната – разкопки „Малкото кале”, край село Воден. Целият маршрут е с дължина 195 километра.