Туристически маршрут - Община ТунджаОбщина „Тунджа” се намира в Югоизточна България, област Ямбол. Площта й е от 1218.36 кв. км. Характерно за общината е, че няма административен център, а самата администрация е на територията на град Ямбол.

Предимно равнинният релеф, в комбинация със Св. Илийски рид и Манастирските височини на запад и югозапад, с Лесопарк „Бакаджик”, както и природните резервати, превръщат това кътче в изключително живописна и примамлива дестинация за любителите на природата, еко- и вело туризма.
През територията на общината тече река Тунджа, която е най – големия приток на река Марица и е една от най-красивите реки в България, а целогодишното й пълноводие я прави много подходяща за воден туризъм почти през цялата година.

На територията на Тунджанска община са останали и множество исторически и археологически забележителности, част от които са античният град „Кабиле”, Граничен вал „Еркесията”, който е бил действителната охраняема граница на България с Източната Римска империя (Византия) и други.
Красивата природа, чистата околна среда, удобните пътища, значителното био разнообразие на защитените територии, както и запазеното културно - историческо наследство на територията на община „Тунджа”, представляват много добър туристически ресурс и разкриват възможност за еко, вело, пешеходен, познавателен, ловен, орнитоложки, воден и други видове туризъм.

Маршрутът на територията на община „Тунджа” може да се осъществи в рамките на 2 дни. Предназначен е за автомобил или организиран автобусен транспорт. Начална точка е античният град „Кабиле”, а крайната точка - язовир Скалица, край едноименното село (алтернатива на село Скалица може да бъде село Коневец, в зависимост от избора на маршрут от групата). Целият маршрут е дълъг 110 километра.